Công việc Số lượng Hạn nộp hồ sơ
Kinh Doanh Quốc Tế

Công Ty Cổ Phần Thép Nam Kim Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Kinh Doanh Quốc Tế

04 31/01/2018
Mua Hàng Nhập Khẩu

Công Ty Cổ Phần Thép Nam Kim Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Mua Hàng Nhập Khẩu

02 31/01/2018