NKG: Kế hoạch 2017 lãi ròng 600 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức tối đa 50%

04/04/2017

Năm 2017, CTCP Thép Nam Kim (HOSE: NKG) đặt kế hoạch tổng doanh thu 12,000-14,000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 600 tỷ đồng, cổ tức dự kiến tối đa 50% vốn điều lệ bao gồm cả tiền mặt và cổ phiếu.

Cụ thể, sản lượng dự kiến tăng hơn 48% so với 2016 lên 800 ngàn tấn. Theo đó, doanh thu 2017 dự kiến đạt từ 12,000-14,000 tỷ đồng, tăng 45%. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 600 tỷ đồng, tăng 15%. Cổ tức dự kiến tối đa 50% bao gồm tiền mặt và cổ phiếu.

Năm 2017, công ty sẽ phát hành thêm cổ phiếu ESOP theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty thay thế cho chương trình cổ phiếu ESOP 2016, tỷ lệ phát hành tối đa 1%. Thời gian dự kiến thực hiện sau khi thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 và 2016. Toàn bộ số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt phát hành.

Ngoài ra, các cổ đông cũng đã thông qua việc hủy các phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua vào ngày 25/06/2016 nhằm triển khai phương án phát hành mới cho năm 2017. Trước đó, ĐHĐCĐ năm 2016 đã thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn gồm 4 đợt:

Đợt 1: Phát hành cổ phiếu huy động vốn từ cổ đông chiến lược với số lượng phát hành dự kiến 25 triệu cp. Hiện tại, Công ty đã phát hành 16,000,000 cp cho 2 đối tác nước ngoài là Unicoh Specialty Chemicals Co Ltd và Vietnam Enterprise Investments Limited. Tổng số vốn thu về hơn 400 tỷ. 

Đợt  2: Tăng vốn từ nguồn vốn chủ sỡ hữu cho cổ đông hiện hữu, Công ty chưa thực hiện vì xét thấy thời điểm phát hành chưa phù hợp.

Đợt 3: Phát hành cho cổ đông hiện hữu, Công ty cũng chưa thực hiện vì xét thấy thời điểm phát hành chưa phù hợp.

Đợt 4: Phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP. Công ty đang triển khai.

Công ty cho biết sẽ tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu trong năm 2017, tìm kiếm và phát triển thị trường cũng như khách hàng mới. Tập trung các nguồn lực để đẩy nhanh dự án Nam Kim 3, chuẩn bị hoàn thành và đưa vào sản xuất nhà máy theo thép Nam Kim (Long An), thành lập CTCP Nam Kim Corea. Đồng thời sẽ triển khai hệ thống ERP, kiện toàn hệ thống sản xuất, đổi mới quy trình nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Năm 2016, doanh thu của NKG đạt hơn 9,000 tỷ, gấp 1.5 lần năm 2015; lợi nhuận tăng hơn 4 lần lên mức 517 tỷ, vượt 59% kế hoạch. Cổ tức 35% được chi trả bằng cổ phiếu. Trong năm, NKG đã phát hành 16 triệu cp thu về hơn 400 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty đã hoàn thành đúng tiến độ dự án nhà máy thép Nam Kim 3, đưa vào hoạt động dây chuyền tẩy rỉ và dự kiến đưa các dây chuyền còn lại đi vào hoạt động trước tháng 9 năm nay.

Nguồn: www.vietstock.vn